Sản Phẩm

Các sản phẩm dịch vụ của Viettel

Sản phẩm, dịch vụ Viettel mới nhất

Trang cung cấp sản phẩm dịch vụ của Viettel mới nhất.

Gói cước Fast1 Viettel – 100Mbps

20:31 | 07-12-2022

Gói cước Fast1 Viettel: Được cung cấp dựa trên nền tảng cáp quang công nghệ GPON mới nhất hiện nay với những ưu điểm vượt trội như sau: Băng thông lên đến 100Mbps. Được trang bị modem wifi 5Ghz (thiết bị 2 băng tần) và bảo hành suốt quá trình sử dụng. Miễn phí lắp […]

Gói cước Fast2 Viettel – 150Mbps

20:30 | 07-12-2022

Gói cước Fast2 Viettel: Được cung cấp dựa trên nền tảng cáp quang công nghệ GPON mới nhất hiện nay với những ưu điểm vượt trội như sau: – Băng thông lên đến 150Mbps. – Được trang bị modem wifi 5Ghz (thiết bị 2 băng tần) và bảo hành suốt quá trình sử dụng. – […]

 

Gói cước Fast3 Viettel – 250Mbps

20:29 | 07-12-2022

Gói cước Fast3 Viettel: Được cung cấp dựa trên nền tảng cáp quang công nghệ GPON mới nhất hiện nay với những ưu điểm vượt trội như sau: – Băng thông lên đến 250Mbps. – Được trang bị modem wifi 5Ghz (thiết bị 2 băng tần) và bảo hành suốt quá trình sử dụng. – […]


 

Gói cước Fast4 Viettel – 300Mbps

20:28 | 07-12-2022

Gói cước Fast4 Viettel: Được cung cấp dựa trên nền tảng cáp quang công nghệ GPON mới nhất hiện nay với những ưu điểm vượt trội như sau: – Băng thông lên đến 300Mbps. – Được trang bị modem wifi 5Ghz (thiết bị 2 băng tần) và bảo hành suốt quá trình sử dụng. – […]


 

Gói cước Mesh1 Viettel (homewifi) – 150Mbps

20:27 | 07-12-2022

Gói cước Mesh1 Viettel: Là sản phẩm internet cáp quang băng thông rộng do Viettel cung cấp với những ưu điểm vượt trội: – Băng thông lên đến 150Mbps. – Được trang bị modem wifi 5Ghz kèm 01 thiết bị home wifi và bảo hành suốt quá trình sử dụng. – Miễn phí lắp đặt […]


 

Gói cước Mesh2 Viettel (homewifi) – 250Mbps

20:26 | 07-12-2022

Gói cước Mesh2 Viettel: Là sản phẩm internet cáp quang do Viettel cung cấp với những ưu điểm vượt trội như sau: – Băng thông lên đến 250Mbps. – Được trang bị modem wifi 5Ghz kèm theo 02 wifi mesh và bảo hành suốt quá trình sử dụng. – Miễn phí lắp đặt 100% khi […]


 

Gói cước Mesh3 Viettel (homewifi) – 300Mbps

20:25 | 07-12-2022

Gói cước Mesh3 Viettel: Được cung cấp dựa trên nền tảng cáp quang công nghệ GPON mới nhất hiện nay với những ưu điểm vượt trội như sau: – Băng thông lên đến 300Mbps. – Được trang bị modem wifi 5GHz kèm 03 thiết bị home wifi và bảo hành suốt quá trình sử dụng. […]