Sản Phẩm

Combo MESH1 Viettel – Truyền hình Basic App

01:29 | 20-11-2022

Combo MESH1 Viettel và truyền hình App (không sử dụng đầu thu): Băng thông internet lên đến 150Mbps. Hơn 140 kênh truyền hình đặc sắc trong nước và quốc tế. Được trang bị modem wifi 5GHz và 1 homewifi được bảo hành suốt quá trình sử dụng. Miễn phí lắp đặt 100% khi tham gia […]

Combo MESH2 Viettel – Truyền hình Basic App

01:29 | 20-11-2022

Combo MESH2 Viettel và truyền hình App (không sử dụng đầu thu): Băng thông internet lên đến 250Mbps. Hơn 140 kênh truyền hình đặc sắc trong nước và quốc tế. Được trang bị modem wifi 5GHz kèm 2 homewifi và bảo hành suốt quá trình sử dụng. Miễn phí lắp đặt 100% khi tham gia […]

 

Combo FAST1 Viettel – Truyền hình Basic App

01:32 | 14-11-2022

Combo FAST1 Viettel và truyền hình App (không sử dụng đầu thu): Băng thông internet lên đến 100Mbps. Hơn 140 kênh truyền hình đặc sắc trong nước và quốc tế. Được trang bị modem wifi 5GHz và bảo hành suốt quá trình sử dụng. Miễn phí lắp đặt 100% khi tham gia trả trước tiền […]


 

Combo FAST2 Viettel – Truyền hình Basic App

01:31 | 14-11-2022

Combo FAST2 Viettel và truyền hình App (không sử dụng đầu thu): Băng thông internet lên đến 150Mbps. Hơn 140 kênh truyền hình đặc sắc trong nước và quốc tế. Được trang bị modem wifi 5GHz và bảo hành suốt quá trình sử dụng. Miễn phí lắp đặt 100% khi tham gia trả trước tiền […]


 

Combo FAST3 Viettel – Truyền hình Basic App

01:30 | 14-11-2022

Combo FAST3 Viettel và truyền hình App (không sử dụng đầu thu): Băng thông internet lên đến 250Mbps. Hơn 140 kênh truyền hình đặc sắc trong nước và quốc tế. Được trang bị modem wifi 5GHz và bảo hành suốt quá trình sử dụng. Miễn phí lắp đặt 100% khi tham gia trả trước tiền […]


 

Combo FAST4 Viettel – Truyền hình Basic App

01:29 | 14-11-2022

Combo FAST4 Viettel và truyền hình App (không sử dụng đầu thu): Băng thông internet lên đến 300Mbps. Hơn 140 kênh truyền hình đặc sắc trong nước và quốc tế. Được trang bị modem wifi 5GHz và bảo hành suốt quá trình sử dụng. Miễn phí lắp đặt 100% khi tham gia trả trước tiền […]


 

Gói cước Fast1 Viettel – 100Mbps

20:31 | 10-11-2022

Gói cước Fast1 Viettel: Được cung cấp dựa trên nền tảng cáp quang công nghệ GPON mới nhất hiện nay với những ưu điểm vượt trội như sau: Băng thông lên đến 100Mbps. Được trang bị modem wifi 5Ghz (thiết bị 2 băng tần) và bảo hành suốt quá trình sử dụng. Miễn phí lắp […]