Chính sách bảo mật

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (“Viettel”) luôn coi trọng sự riêng tư và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Chúng tôi cam kết đảm bảo Dữ liệu cá nhân luôn được bảo vệ và sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật cũng như chuẩn mực bảo mật của Viettel.

Chính sách Bảo vệ Dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) của chúng tôi là một tuyên bố minh bạch về cách chúng tôi xử lý và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Quý khách trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, và sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel.

Chính sách này có thể thay đổi khi cần thiết và phiên bản cập nhật mới nhất sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử chính thức của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị Quý khách nên định kỳ kiểm tra Chính sách trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi để cập nhật thông tin mới nhất.

Chinh sach bao mat du lieu khach hàng Viettel

Điều 1. Định nghĩa

Trong Chính sách này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Viettel: là Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, có trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam.

Khách hàng/Quý khách: là cá nhân hoặc tổ chức cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Viettel trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, và sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel.

Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ: là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do Viettel cung cấp hoặc hợp tác với đối tác mà Khách hàng tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng.

Dữ liệu cá nhân: là thông tin về cá nhân, bao gồm tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, số căn cước công dân, và các thông tin liên quan khác.

Dữ liệu cá nhân cơ bản: là thông tin cơ bản về cá nhân, bao gồm tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, số căn cước công dân, và các thông tin liên quan khác.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: là thông tin riêng tư và nhạy cảm về cá nhân, bao gồm thông tin về sức khỏe, tài khoản ngân hàng, và các thông tin đặc biệt khác.

Xử lý Dữ liệu cá nhân: là mọi hoạt động liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, xử lý, và sử dụng Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

Điều 2. Loại Dữ liệu cá nhân được xử lý

Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, bao gồm cả Dữ liệu cá nhân cơ bản và Dữ liệu cá nhân nhạy cảm, để phục vụ các mục đích sau đây:

Cung cấp Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho Khách hàng.

Hỗ trợ Khách hàng khi mua, sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Nâng cao chất lượng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel.

Kinh doanh dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.

Kinh doanh dịch vụ nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu.

Thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của Viettel.

Bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của Khách hàng.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

Khách hàng có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Quyền kiểm soát Dữ liệu cá nhân: Khách hàng có quyền kiểm soát và điều khiển Dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm cách Viettel thu thập, lưu trữ, và sử dụng Dữ liệu cá nhân.

Quyền truy cập và chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân: Khách hàng có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của mình và yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin khi cần thiết.

Quyền yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân: Khách hàng có quyền yêu cầu Viettel xóa Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu lưu giữ.

Quyền từ chối quảng cáo và tiếp thị: Khách hàng có quyền từ chối nhận thông tin quảng cáo và tiếp thị từ Viettel.

Nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác: Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ khi sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel.

Bảo mật thông tin cá nhân: Khách hàng cần tuân thủ các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của mình.

Điều 4. Bảo vệ Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ không đúng, và hủy hoại thông tin cá nhân.

Cách thức thu thập Dữ liệu cá nhân

Việc thu thập Dữ liệu cá nhân được thực hiện thông qua nhiều phương tiện và kênh khác nhau nhằm phục vụ các mục đích của Viettel. Dưới đây là các cách thức thu thập Dữ liệu cá nhân:

Từ Trang thông tin điện tử của Viettel: Viettel thu thập Dữ liệu cá nhân khi Quý khách truy cập Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Thông tin thu thập có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập, và các thông tin kỹ thuật khác về thiết bị và truy cập của Quý khách.

Từ Ứng dụng của Viettel: Nếu Quý khách sử dụng Ứng dụng của Viettel trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân như thống kê về việc sử dụng Ứng dụng, loại thiết bị, hệ điều hành, địa chỉ IP, và các thông tin kỹ thuật khác liên quan.

Từ Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ: Viettel thu thập Dữ liệu cá nhân khi Quý khách tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, hoặc sử dụng các Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông qua các kênh như SMS, USSD, IVR, website, wapsite, ứng dụng, không gian mạng, và các phương tiện khác theo quy định pháp luật.

Từ các tương tác và liên lạc với Khách hàng: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân thông qua các tương tác giữa chúng tôi và Quý khách, bao gồm cuộc gặp trực tiếp, liên lạc qua thư, điện thoại, trực tuyến, hệ thống tổng đài, email, hoặc các phương tiện khác. Các cuộc khảo sát cũng có thể là nguồn thu thập thông tin.

Từ mạng xã hội: Viettel có thể thu thập Dữ liệu cá nhân thông qua các mạng xã hội của mình hoặc các mạng xã hội do Viettel hợp tác với đối tác.

Từ các thiết bị ghi âm, ghi hình: Viettel có thể sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình tại các cửa hàng, điểm kinh doanh, hoặc nơi thực hiện hoạt động kinh doanh để bảo vệ trật tự an toàn xã hội và quyền lợi hợp pháp của Khách hàng và Viettel theo quy định pháp luật.

Từ các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: Chúng tôi có thể thu thập thông tin như địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt, cookie, plug-in, tin điện tử beacons, và các công nghệ khác khi Quý khách truy cập Trang thông tin điện tử của Viettel. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm của Quý khách và dễ dàng theo dõi hoạt động trên Trang thông tin điện tử.

Từ các phương tiện khác: Viettel có thể thu thập Dữ liệu cá nhân thông qua các phương tiện khác theo quy định pháp luật.

Viettel cũng có thể thu thập Dữ liệu cá nhân gián tiếp thông qua các nguồn thông tin công khai, chính thống hoặc qua việc chia sẻ dữ liệu cần thiết với các đối tác khi Quý khách sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel và đồng ý chia sẻ.

Điều 5. Chia sẻ Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chỉ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng với các đối tác và bên thứ ba khi có sự đồng ý từ Khách hàng hoặc khi cần thiết để cung cấp Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và tuân thủ pháp luật.

Điều 6. Thay đổi Chính sách

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách này và thông báo về những thay đổi này trên Trang thông tin điện tử chính thức của chúng tôi. Việc sử dụng tiếp Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel sau khi có sự thay đổi này được coi là chấp nhận Chính sách mới.

Điều 7. Liên hệ

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách Bảo vệ Dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Tên công ty: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel

Địa chỉ: Số 01 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 18008098/198

Email: [email protected]

Chúng tôi sẽ nỗ lực để trả lời mọi câu hỏi và yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng và đáp ứng mọi yêu cầu liên quan đến Dữ liệu cá nhân.

Điều 8. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân

Quá trình xử lý Dữ liệu cá nhân sẽ bắt đầu khi chúng tôi tiếp nhận Dữ liệu cá nhân do Quý khách cung cấp và đã có cơ sở pháp lý hợp lệ để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Dựa vào quy định của pháp luật, việc xử lý Dữ liệu cá nhân sẽ tiếp tục cho đến khi các mục tiêu xử lý Dữ liệu được hoàn thành.

Chúng tôi có thể phải lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Quý khách sau khi hợp đồng giữa Quý khách và Viettel kết thúc để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 9. Tổ chức, cá nhân tham gia quá trình xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể hoạt động như Bên Kiểm soát Dữ liệu cá nhân hoặc Bên Kiểm soát và Xử lý Dữ liệu cá nhân, tùy thuộc vào tình huống cụ thể.

Dưới tầm quyền của pháp luật, Quý khách hiểu rõ rằng chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân cho các tổ chức và cá nhân sau đây với mục đích tham chiếu Điều 3:

(i) Doanh nghiệp thành viên và công ty liên kết của Viettel.

(ii) Tổ chức và cá nhân cung cấp dịch vụ và/hoặc hợp tác với Viettel, bao gồm đại lý, các đơn vị tư vấn, kiểm toán, luật sư, công chứng viên và các đối tác hợp tác kinh doanh, cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm, ứng dụng, các dịch vụ vận hành, quản lý, xử lý sự cố, phát triển hạ tầng.

(iii) Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào là bên đại diện hoặc bên được ủy quyền của Khách hàng, hành động thay mặt Khách hàng.

(iv) Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán dựa trên ủy quyền hoặc chấp thuận của Khách hàng.

Việc chia sẻ thông tin sẽ được thực hiện tuân thủ trình tự, cách thức và quy định của pháp luật hiện hành. Các bên nhận Dữ liệu cá nhân có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của Dữ liệu cá nhân của Quý khách, tuân thủ Chính sách này, và tuân thủ các quy định, quy trình, tiêu chuẩn về Bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Viettel và quy định của pháp luật.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Quý khách với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân được nêu tại Điều 3 trong Chính sách này, tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 10. Quyền của khách hàng

Quý khách có quyền biết về hoạt động Xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Quý khách có quyền quyết định sự đồng ý liên quan đến việc Xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

Quý khách có quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân khi được Quý khách yêu cầu hoặc theo quy định pháp luật chuyên ngành. Trường hợp không thể thực hiện, chúng tôi sẽ thông báo tới Quý khách theo thỏa thuận giữa chúng tôi và Quý khách, quy định pháp luật.

Quý khách có quyền xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của mình theo quy định của khoản 6 Điều 4 Chính sách này.

Quý khách có quyền yêu cầu hạn chế Xử lý Dữ liệu cá nhân của mình theo quy định pháp luật. Việc hạn chế xử lý dữ liệu sẽ được chúng tôi thực hiện sau khi có yêu cầu của Quý khách phù hợp với điều kiện kỹ thuật cho phép, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Điều 11. Nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ

Người sử dụng dịch vụ cam kết tuân thủ mọi quy định và điều khoản liên quan đến bảo vệ và xử lý Dữ liệu cá nhân theo đúng quy định của pháp luật và Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá Nhân của Viettel.

Người sử dụng dịch vụ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân chính xác, trung thực và đầy đủ theo yêu cầu của Viettel khi đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Viettel. Nếu có bất kỳ sự không đồng nhất hoặc không chính xác nào trong thông tin cung cấp, người sử dụng dịch vụ chấp nhận chịu trách nhiệm về mọi hậu quả pháp lý hoặc tài chính phát sinh do thông tin không chính xác đó.

Người sử dụng dịch vụ cần hợp tác với Viettel, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan trong trường hợp xảy ra vấn đề nào đó ảnh hưởng đến tính bảo mật của Dữ liệu cá nhân của họ.

Người sử dụng dịch vụ tự chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Họ có trách nhiệm yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác liên quan tuân thủ các nguyên tắc bảo mật Dữ liệu cá nhân của mình. Trong trường hợp phát hiện thông tin cá nhân bị sai sót hoặc nghi ngờ việc xâm phạm, họ cần thông báo ngay lập tức cho Viettel để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Người sử dụng dịch vụ cam kết tôn trọng và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của người khác, không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của người khác một cách trái pháp luật hoặc không được ủy quyền.

Họ tự chịu trách nhiệm đối với mọi thông tin và dữ liệu mà họ tạo lập hoặc cung cấp trên không gian mạng. Trong trường hợp Dữ liệu cá nhân bị rò rỉ hoặc xâm phạm do lỗi của họ, họ chịu trách nhiệm pháp lý và tài chính đầy đủ.

Người sử dụng dịch vụ cần liên tục cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách về bảo vệ và xử lý Dữ liệu cá nhân của Viettel thông qua các kênh giao dịch được cung cấp bởi Viettel.

Họ phải tuân thủ mọi quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ Dữ liệu cá nhân và tham gia tích cực vào việc ngăn chặn và ngăn ngừa mọi hành vi vi phạm các quy định này.

Ngoài ra, họ còn phải thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Hiểu biết và chấp nhận

Quý khách đồng ý rằng việc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel là sự thể hiện của sự hiểu biết và chấp nhận về các nghĩa vụ sau đây:

a. Tuân thủ mọi quy định pháp luật và quy định của Viettel liên quan đến việc Xử lý Dữ liệu cá nhân của Quý khách.

b. Cung cấp Dữ liệu cá nhân đầy đủ, trung thực, và chính xác, cũng như các thông tin khác theo yêu cầu của Viettel trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận, mua sắm, đăng ký sử dụng, và sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel. Viettel sẽ bảo mật Dữ liệu cá nhân dựa trên thông tin mà Quý khách cung cấp. Trong trường hợp thông tin này không chính xác hoặc không đầy đủ và gây ra hậu quả ảnh hưởng đến quyền lợi của Quý khách, Viettel sẽ không chịu trách nhiệm. Nếu Quý khách không thông báo về thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ và có rủi ro phát sinh, Quý khách sẽ phải chịu trách nhiệm về sai sót hoặc hành vi lừa đảo khi sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel, bao gồm cả thiệt hại về tài chính và các chi phí phát sinh do thông tin sai lệch hoặc không thống nhất.

c. Phối hợp với Viettel, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bên thứ ba trong trường hợp có các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của Quý khách.

d. Tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, yêu cầu các tổ chức và cá nhân khác liên quan bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, và chủ động áp dụng biện pháp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân trong quá trình sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel. Nếu Quý khách phát hiện sai sót hoặc nghi ngờ việc xâm phạm Dữ liệu cá nhân, Quý khách cần thông báo kịp thời cho Viettel.

e. Tôn trọng và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của người khác.

f. Tự chịu trách nhiệm về thông tin và dữ liệu Quý khách tạo ra và cung cấp trên không gian mạng, và tự chịu trách nhiệm trong trường hợp Dữ liệu cá nhân bị rò rỉ hoặc xâm phạm do lỗi của Quý khách.

g. Thường xuyên cập nhật các quy định và chính sách liên quan đến bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân của Viettel thông qua Kênh giao dịch của Viettel.

h. Thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ Dữ liệu cá nhân và tham gia vào việc ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân.

i. Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Quý khách cũng hiểu rằng Viettel có quyền điều chỉnh và cập nhật Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá Nhân này theo từng thời kỳ và có trách nhiệm thông báo cho Quý khách về các sửa đổi này qua các kênh thông tin của Viettel. Việc Quý khách tiếp tục sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel sau khi có sự thay đổi về Chính sách này sẽ được coi là sự đồng ý với những thay đổi đó.

Điều 13. Điều khoản chung

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 và có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Người sử dụng dịch vụ thông qua các Kênh giao dịch của Viettel trước khi áp dụng. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Chính sách này là Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành và được Người sử dụng dịch vụ chấp nhận và tuân thủ đầy đủ.

Quý khách cũng hiểu rằng Viettel có quyền điều chỉnh và cập nhật Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá Nhân này theo từng thời kỳ và có trách nhiệm thông báo cho Quý khách về các sửa đổi này qua các kênh thông tin của Viettel. Việc Quý khách tiếp tục sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel sau khi có sự thay đổi về Chính sách này sẽ được coi là sự đồng ý với những thay đổi đó.